ตัวอย่างแบรนด์ใหญ่ที่ใช้ Facebook

หลังจากการใช้ Facebook ได้ขยายวงกว้างไปสู่ผู้ใช้ทั่วโลก สินค้าแบรนด์ใหญ่ก็ได้เข้ามาเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางการตลาดโดยใช้ Facebook

ตัวอย่างแบรนด์ใหญ่ที่ใช้ Facebook เช่น

  • Coca-Cola ซึ่งขณะที่เขียนอยู่นี้ เขามีผู้กด Like แล้วกว่า 30 ล้านคน
  • Starbucks มีผู้กด Like แล้วกว่า 23 ล้านคน
  • IKEA ได้ประกาศที่จะใช้ Facebook เป็นสถานที่แสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ของบริษัท ซึ่งถ้าคุณได้เข้าไปชม Facebook Page ของ IKEA จะพบกับสินค้าหลากหลายสวยงาน เสมือนกับได้เข้าไปชมที่ร้าน IKEA

ข้างบนนี้เป็นตัวอย่างให้คุณเห็นว่า แม้แต่สินค้าแบรนด์ดังระดับโลก ก็ยังต้องลงมาเล่นใน Facebook เพื่อให้แน่ใจว่า เขาไม่ได้พลาดหรือสูญเสียโอกาสในช่องการตลาดใหม่ ถ้ามองในมุมกลับ เราซึ่งเป็นธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SME) ก็มีโอกาสที่เท่ากันที่จะใช้ Facebook เป็นเครื่องมือในการสื่อสารให้กับกลุ่มเป้าหมายของเรา ใครจะไปรู้ว่า ธุรกิจของคุณอาจจะได้รับการตอบรับเหมือนอย่างแบรนด์ดังระดับโลกก็ได้

ผมได้นำ Facebook Page ของแบรนด์ใหญ่ 3 แบรนด์มาให้คุณได้เขาไปศึกษาในการจัดเรียง และวางตำแหน่งข้อมูลต่างๆใน Facebook

และผมจะเล่าวิธีการสร้าง Facebook Marketing ในบทต่อๆไปนะครับ

ตัวอย่างการทำ Facebook Marketing ของ Coca Cola Facebook Page

coca cola facebook marketing page 300x233 ตัวอย่างแบรนด์ใหญ่ที่ใช้ Facebook

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างการทำ Facebook Marketing ของ Starbucks Facebook Page

starbucks facebook marketing page 300x236 ตัวอย่างแบรนด์ใหญ่ที่ใช้ Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ตัวอย่างการทำ Facebook Marketing ของ IKEA Facebook Page

IKEA facebook marketing page 300x236 ตัวอย่างแบรนด์ใหญ่ที่ใช้ Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

© 2011 Facebookmkt.com.
All Rights Reserved.